رادیو مجازی اتاق ایران - 30 بهمن 97

احمد پورفلاح

احمد پورفلاح

حذف دلار از اقتصاد ایران ممکن نیست

باید هرچه زودتر سطح روابط تجاری‌مان با دنیا توسعه یابد و با کشورهای صاحب تکنولوژی به تعامل برسیم. زیرا سرمایه‌گذاران خارجی هم به این نتیجه رسیده‌اند که ایران ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد و این حجم از فعالیت‌های بازرگانی در یک کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.

سرمایه گذاری

۲۰۱۷، پایان ترس بانک‌های خارجی

بنگاه های اقتصادی خارجی همواره به دنبال ارتباط با ایران هستند، اما نگرانی و ترسی که در آنها وجود دارد مانع از سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباطات بیشتر شده است.

سرمایه گذاری

چرایی پیشتازی ایتالیا در تجارت با ایران

دست کم، شش بانک ایتالیایی از بانک های بین درجه 2 و3 این کشور، بصورت مویرگی شروع به پذیرش ال.سی ایران کردند و این اتفاق خوبی است.

بازرگانی و تجارت