رادیو مجازی اتاق ایران - 27 تیرماه 97

فهرست مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق های مشترک در مهرماه 1396

فهرست مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق های مشترک در مهرماه 1396 از سوی معاونت بین الملل اتاق ایران اعلام شد.

19 مهر 1396
کد خبر : 10529
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

فهرست مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق های مشترک در مهرماه 1396 از سوی معاونت بین الملل اتاق ایران اعلام شد.

 

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

مکان

1

مجمع عمومی فوق العاده اتاق ایران وانگلیس

18/07/96

15:00

سالن جلسات اتاق تهران

2

مجمع عمومی موسس اتاق ایران و ترکمنستان

19/07/96

14:00

طبقه دهم اتاق ایران

3

مجمع عمومی  فوق العاده اتاق  ایران و ترکیه

18/07/96

14:00

طبقه ششم اتاق ایران

4

مجمع عمومی فوق العاده و عادی اتاق ایران و امارات

23/07/96

15:00

طبقه دوم اتاق ایران

5

مجمع عمومی فوق العاده اتاق ایران و فرانسه

24/07/96

15:00

اتاق ایران و فرانسه

6

مجمع عمومی فوق العاده اتاق ایران و ایتالیا

25/07/96

 -

 -

7

مجمع عمومی فوق العاده و عادی اتاق ایران و استرالیا

25/07/96

15:00

طبقه هشتم اتاق ایران

8

مجمع عمومی فوق العاده و عادی ایران و کانادا

26/07/96

16:30

طبقه هشتم اتاق ایران

9

مجمع عمومی فوق العاده و عادی اتاق ایران و سوئد

26/07/96

14:30

ساختمان شمالی

10

مجمع عمومی فوق العاده و عادی اتاق ایران و هند

26/07/96

13:30

طبقه هشتم اتاق ایران

11

مجمع عمومی فوق العاده و عادی ایران و چین

30/07/96

 -

-

 

برای دریافت نسخه PDF برنامه مجامع اینجا را کلیک کنید.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه