رادیو مجازی اتاق ایران - 22 مهر 97

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

لزوم تشکیل نهادهای توسعه صادرات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نیاز کشور به اشتغال‌زایی، تأکید می‌کند: باید برای کمک به اشتغال‌زایی به سمت تشکیل نهادهای توسعه صادرات برویم.

24 بهمن 1396
کد خبر : 12208
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متأسفانه هنوز نهادهای توسعه صادرات نداریم و باید به سمت تشکیل این نهادها برویم.

علی ربیعی» در کارگروه تخصصی بررسی مباحث توسعه اشتغال که با حضور استانداران در وزارت کشور برگزار شد، افزود: مشکل بنگاه‌های اقتصادی متعدد است و می‌توانیم با ایجاد کلینیک‌های اشتغال بسیاری از موانع را شناسایی و رفع کنیم.

وی پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای طرح روزانه مشکلات از سوی استانداران طراحی شود.

ربیعی تأکید کرد تا سه سال پیش در کشور سیاست اشتغال نداشتیم و باید بدانیم سیاست اشتغال با سیاست تولید متفاوت است؛ زیرا در سیاست‌های اشتغال ما همواره با عرضه نیروی کار روبرو هستیم.

به گفته ربیعی باید سیاست‌های تولید و سیاست‌های اشتغال جداگانه بررسی شوند .همچنین ضروری است ابهام در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار از بین برود و سیاست‌های تثبیت شغل و کار بر اساس رسته‌های پرکشش استانی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین موضوع کنونی اشتغال را تثبیت شغل دانست و گفت: باید سیاست‌های مداخله‌ای در بازار کار را پیگیری کنیم زیرا یارانه مزد و مشوق‌های کارفرمایی اهمیت دارد.

ربیعی ادامه داد: در صورتی که این سیاست‌ها (مشوق کارفرمایی و یارانه مزد) را پیگیری کنیم با 30 هزار تا 40 هزار میلیارد ریال اعتبار حدود ۲۰۰هزار تا ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.

 ۴۵ هزار کارشناس خارجی در طرح اشتغال فراگیر همکاری می‌کنند

وزیر کار تصریح کرد: در اشتغال فراگیر روی رسته‌های پر کشش استان تأکید می‌شود اما فقط با تخصیص تسهیلات، شغل ایجاد نمی شودو به همین منظور وزارت کار مطالعه عمیقی روی رسته‌های پر اشتغال در استان‌ها انجام داده است.

ربیعی افزود: امسال درصدد هستیم موانع اشتغال فراگیر را رفع کنیم. ضمن اینکه ۴۵ هزار کارشناس خارجی در طرح اشتغال فراگیر همکاری می‌کنند که بارها به استان‌های مختلف رفته‌اند و رسته‌های مختلف را بررسی کرده‌اند.

به گفته وی، می‌توان با برخی مداخلات در حوزه‌های کوچک اشتغال زیادی در کشور ایجاد کرد، برای نمونه با تغییر تعرفه در بخش ابریشم می‌توان شاهد اشتغال‌زایی گسترده بود.

وی پیشنهاد ایجاد پنجره واحد به منظور ایجاد الگوی توسعه مناطق را مطرح و اضافه کرد: در بخش اشتغال خانگی و اشتغال حمایتی در سال آینده برنامه‌هایی جدی را دنبال می‌کنیم.

ربیعی تأکید کرد اکنون در موضوع مهارت در استان‌ها مشکل جدی داریم که باید آموزش‌های مهارت در این مناطق جدی گرفته شود.

وی با اشاره به موفقیت طرح‌های اشتغال در استان کرمان گفت : علت موفقیت ایجاد اشتغال در کرمان نهادسازی در استان بوده است.

به گفته وی، استان کرمان در زمینه اشتغال‌های حمایتی 'اجتماع محور' مناسب عمل کرده است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه