رادیو مجازی اتاق ایران - 1 اسفند 97

رئیس اتاق مازندران

دولت به وظیفه خود برای تامین زیرساخت‌های صادرات عمل کند

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق مازندران می گوید ابزار صادرات در دست بخش خصوصی نیست و دولت متولی آن است. تامین زیرساخت ها و ملزومات برای توسعه صادرات ضرورت دارد.

16 مرداد 1397
کد خبر : 14739
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: بخش خصوصی در شرایط کنونی به دلیل عدم وصل به منطقه اوراسیا با چالش های زیادی مواجه است.

عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه کشورهای هدف صادراتی مازندران عمدتا کشورهای سی آی اس و روسیه هستند، گفت: قیمت محصولات از دیگر مشکلات است که قیمت تمام شده آن بالا است و توان رقابت با محصولات دیگر کشورها نداریم.

مهاجر افزود: تعرفه ترجیحی، ۲0 تا ۲۵ درصد قیمت تمام شده محصولات را تشکیل می دهد. اگر بتوانیم شرایط مدنظر را تامین کنیم می توانیم به اهداف مدنظر در حوزه صادراتی دست یابیم.

مهاجر بر لزوم حمایت دولت از صادرکننده تاکید کرد و گفت: در کشورهای دیگر به تناسب صادرات، مشوق های صادراتی درنظر گرفته می شود و ما نیز باید چنین برنامه هایی را اتخاذ کنیم. تولیدکننده نمی تواند نگران صادرات نباشد و باید برای رفع این دغدغه برنامه ریزی کرد.

رئیس اتاق مازندران حمل و نقل را یکی از موانع صادرات برشمرد و گفت: ما برای صادرات از ماشین های برگشتی روسیه استفاده می کنیم و صادرکننده باید ۱۰ روز منتظر بماند تا آن را تهیه کند. ابزار صادرات در دست بخش خصوصی نیست و دولت متولی آن است. تامین زیرساخت ها و ملزومات برای توسعه صادرات ضرورت دارد.

مهاجر مسائل بانکی و حقوق گمرکی را از دیگر مشکلات فراروی صادرات بیان کرد و گفت: سال گذشته ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن در کشور مرکبات صادر شد اما شش هزار تن مرکبات از مازندران صادر شده است.

وی ادامه داد: غالب صادرات از ظرفیت های پیله ور، مرزهای عراق و ترکیه صورت گرفته است و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا صادرات از طریق قانونی صورت گیرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه