رادیو مجازی اتاق ایران - 4 خرداد 98

بانک مرکزی ایران نایب رئیس دوم گروه 24 شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس دوم گروه ٢٤ کشورهای در حال توسعه شد.

14 آبان 1397
کد خبر : 16157
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
 باتوجه به فرارسیدن نوبت جمهوری اسلامی ایران برای عهده دار شدن سمت نائب رییس دوم گروه ٢٤ کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی به نمایندگی از ایران در دو سال آتی به ترتیب مسئولیت نایب رئیس اول و رئیس گروه ٢٤ را برعهده می گیرد.
در این زمینه، کارگروهی متشکل از کارشناسان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشکیل شده است.
 گروه ٢٤ با قدمتی طولانی، از وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی ٢٨ کشور در حال توسعه سه منطقه آفریقا، آسیا و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب تشکیل شده است. همچنین سازکار طراحی شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک کشور به نمایندگی از سه گروه منطقه ای یاد شده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.
 
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه