رادیو مجازی اتاق ایران - 18 آذر 97

واریز مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی

بر اساس قانون، مازاد درآمدهای نفتی کشور باید به صندوق توسعه واریز شود و دولت نیز برای استفاده از این منابع نیازمند اجازه مجلس است.

17 آبان 1397
کد خبر : 16187
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: طبق قانون مازاد درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز می شود و دولت برای استفاده از مازاد درآمد باید اصلاح قانون بودجه بیاورد.

عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به افزایش قیمت دلار و قیمت فروش هر بشکه نفت، اظهار داشت: در قانون بودجه سنواتی کشور سه عدد تخمینی برآورد می شود به عبارتی این اعداد قطعی نیست و برای آن شرایط قانونی متفاوتی در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نرخ دلار، میزان فروش نفت در روز و نرخ هر بشکه نفت ارقامی است که در قانون بودجه سنواتی تخمینی است نه قطعی، یعنی گفته می شود مثلا برای سال آینده نرخ دلار ۳هزار و ۸۰۰ تومان باشد، در روز یک میلیون بشکه به فروش برسد و هر بشکه نفت ۵۵ دلار باشد، این اعداد قطعی نیست.

اختیار دولت برای تغییر ۱۰ درصدی در بودجه

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین ممکن است این اعداد کم و زیاد شود، در گذشته برای مازاد درآمد صندوق ذخیره ارزی تعریف شده بود تا مازاد درآمد نفتی به این صندوق واریز شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای مازاد درآمد نفتی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، بنابراین مازاد درآمد برآورد شده از محاسبات تخمینی در بودجه سنواتی به این صندوق واریز می شود و دولت برای استفاده از آن باید لایحه اصلاح قانون بودجه سنواتی ارائه دهد و با مجوز مجلس دست به مازاد درآمد بزند.

یوسفیان ملا تاکید کرد: دولت برای جابجایی یا کم و زیاد کردن درآمد بودجه ۱۰ درصد اختیار و ظرفیت دارد اما اگر بخواهد بیش از این میزان بودجه به حقوق و مزایای مستمری بگیران بدهد یا به بودجه عمرانی اعتباری تزریق کند باید از مجلس مجوز بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و در صورتی که دولت بخواهد از این مازاد استفاده کند باید از مجلس مجوز دریافت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: برآورد درستی از میزان مازاد درآمد نفتی دراختیار نداریم این مازاد هر ماه تعیین می شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه