رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مهر 98

از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر شد

فراخوان برای ارسال دیدگاه‌های ذی‌نفعان حوزه آب

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اقتصاددانان، محققان، جامعه‌شناسان، کارشناسان، ذی‌نفعان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات دعوت کرده است راهکارهای خود برای اشاعه فرهنگ بهینه بهره برداری در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت، معدن و خدمات و ساماندهی مدیریت منابع آب را به این مرکز ارسال کنند.

22 اسفند 1397
کد خبر : 18011
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اقتصاددانان، محققان، جامعه‌شناسان، کارشناسان، ذی‌نفعان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات دعوت کرده است راهکارهای خود برای اشاعه فرهنگ بهینه بهره برداری در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت، معدن و خدمات و ساماندهی مدیریت منابع آب را به این مرکز ارسال کنند.

متن اطلاعیه به این شرح است:

در شرایط کنونی که کشور عزیزمان در راستای حرکت به سمت احیاء و ترمیم منابع آب نیازمند به یک نقشه راه جامع، مورد وفاق و همکاری عمومی است، جمع آوری نظرات و پیشنهادات اقشار مختلف جامعه اقدامی مفید و موثر خواهد بود.

در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران حسب ایفاء تکلیف قانونی خود خاصه در شرایطی که کشور در تنگنای کم آبی قرار دارد در جهت کسب نظرات آحاد جامعه و با هدف دستیابی به مجموعه وسیعی از نقطه نظرات چاره ساز اقدام به ایجاد فضایی در قالب درگاه «ارائه دیدگاه‌ در خصوص آب» نموده که فضائی است برای گفتگو و چاره اندیشی در زمینه اشاعه فرهنگ بهینه بهره برداری در حوزه کشاورزی، شرب، صنعت، معدن و خدمات و ساماندهی مدیریت منابع آب در دوره احیاء و ترمیم آن.

این درگاه آماده قبول نظرات و پیشنهادات فرهیختگان، محققان، کارشناسان، فعالان، ذی‌نفعان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، ذی‌مدخلان، اقتصاددانان، جامعه شناسان، نویسندگان و هنرمندان در زمینه ارائه راهکارهای ارتقاء مدیریت آب کشور می باشد.

جمع بندی پیشنهادات ارائه شده پس از ارزیابی به مراجع مسئول مدیریت آب کشور تقدیم خواهد شد.

خواهشمند است به منظور ارائه نظرات راهبردی و ارشادی به درگاه «ارائه دیدگاه در خصوص آب» به وب‌سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران مراجعه نمایید.

امید آنکه هموطنان گرامی این مرکز را در راستای ایفای وظیفه ملی خود یاری و همراهی نمایند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه