رادیو مجازی اتاق ایران -27 دی 99

با حضور رئیس اتاق ایران

کلنگ احداث ساختمان جدید اتاق اصفهان زده شد

پروژه احداث ساختمان جدید اتاق اصفهان طی مراسمی با حضور رئیس اتاق ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولان استانی، رئیس اتاق اصفهان و جمعی ا