رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98

منطقه آزاد اینچه برون عامل توسعه تجارت با آسیای میانه

رنگین کمان اقوام ایران زمین با گذشت قریب به ۲۰ سال از استان شدنش هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند اما بی شک با وحدت، همدلی و همگرایی تمامی کسانی که دل در گرو توسعه گلستان دارند می توان با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اینچه برون، استقرار صنایع سنگین، حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی موجبات رفع موانع توسعه استان را فراهم آورد.

مناف هاشمی

استاندار گلستان
13 شهریور 1397
کد خبر : 15201
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و منطقه آزاد اینچه برون که در نوع خود منحصر به فرد است در رأس آن قرار دارد.
منطقه آزاد اینچه برون گلستان نقطه اتصال کریدور ریلی جمهوری اسلامی به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان است که در سال ۱۳۹۳ با حضور روسای جمهوری سه کشور در مرز گلستان به بهره برداری رسید.
خط آهنی که می تواند مراودات تجاری ایران با کشورهای حوزه cis  و آسیای میانه و چین را به مرز ۱۰ میلیون تن برساند.
وجود بندر خشک در این منطقه آزاد، شاخصی ارزشمند محسوب می شود که اینچه برون را از دیگر مناطق آزاد منحصر به فرد می سازد.
در شرایطی که تحریم های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و مراودات تجاری کشور از طریق آب های آزاد را تهدید می کند و با توجه به تصویب رژیم حقوقی دریای خزر، منطقه آزاد اینچه برون گلستان می تواند این استان را به کانون توجه تجاری – اقتصادی کشور تبدیل نماید.
بی شک در پروسه تصویب این لایحه نقش نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی تاثیر بسزایی داشته است.
ظرفیت کریدور های ریلی، زمینی، هوایی و دریایی گلستان با آسیای میانه و کشورهای cis می تواند مسیر جدید و قدرتمند را در مراودات جمهوری اسلامی ایران با این کشورها برقرار سازد.
منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون گلستان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه استقرار بندرخشک، ایجاد صنایع سنگین و مولد، ورود هلدینگ ها و سرمایه گذاران برجسته داخلی می تواند موجب پیشرفت، توسعه، ایجاد اشتغال، رشد سرمایه گذاری و افزایش درآمد پایدار استان شود.
در این مسیر فایناس ۱.۲ میلیارد یورویی ایران و روسیه با هدف برقی سازی خط آهن اینچه برون به گرمسار سرعت جابجایی در این حوزه را افزایش می دهد و بی شک عاملی جاذب جهت حضور سرمایه گذاران در منطقه آزاد اینچه برون خواهد بود.
رنگین کمان اقوام ایران زمین با گذشت قریب به ۲۰ سال از استان شدنش هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را پیدا کند اما بی شک با وحدت، همدلی و همگرایی تمامی کسانی که دل در گرو توسعه گلستان دارند می توان با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اینچه برون، استقرار صنایع سنگین، حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی موجبات رفع موانع توسعه استان را فراهم آورد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه