بازخوانی تحریم‌های اقتصادی ایران 1390 تا 1394 و اثرات آن‌ها در رادیو مجازی
آخرین گزارش های تصویری

نشست اشتغال و معیشت با رویکرد توسعه زنجیره ارزش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

20 تیر 1397
شناسه : 14276
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه