گزارش رادیویی: نخستین نشست اقتصادی دریای خزر
آخرین گزارش های تصویری

شصت و هشتمین نشست کمیته ماده 12

شصت و هشتمین نشست کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.

21 اسفند 1397
شناسه : 17976
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه