رادیو مجازی اتاق ایران 2تیر97

مراسم امین الضرب

دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب

دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب دوشنبه 18 دی ماه 1396 برگزار شد.

گزارش تصویری

شافعی در دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب

از خود گذشتگی؛ راز ماندگاری حاج امین الضرب‌های اقتصاد ایران

دومین مراسم اهدای تندیس، لوح و نشان امین‌الضرب صبح امروز در تالار وحدت برگزار شد.

اتاق ایران

خوانساری در نشست خبری دومین مراسم امین‌الضرب عنوان کرد

ضرورت امیدآفرینی در فضای کسب‌وکار کشور

مسعود خوانساری در نشست خبری دومین مراسم امین‌الضرب از لزوم امیدآفرینی در فضای کسب‌وکار کشور در عین نقد سازنده سخن گفت.

اتاق تهران