رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98
آخرین ویدئوها

ویدئو

سرخط فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران: گفت‌وگو با محمود تولایی

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران معتقد است: مالیات ارزش افزوده بایداز طریق راه اندازی صندوق‌های مکانیزه در آخرین حلقه توزیع دریافت شود، در غیر این صورت بحران در تولید تشدید خواهد شد.

05 شهریور 1397
شناسه : 14990
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه