رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند ۹۹
آخرین ویدئوها

[ویدئو]

یونس ژائله: تغییر ماهیت اتاق به تضعیف زیربنای بخش خصوصی می‌انجامد

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز معتقد است: بر اساس اصل44 اگر قرار بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد است، چرا باید با اصلاح قانون اتاق ایران به دنبال ایجاد نهاد عمومی غیردولتی باشیم. باید به این سوال پاسخ داد که حضور نهاد عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور کجا مفید واقع شد که حال به دنبال عمومی کردن بزرگنرین نهاد بخش خصوصی باشیم؟

28 بهمن 1399
شناسه : 36959
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه