رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران

تورم سالانه تولیدکننده بخش معدن به 62 درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه 62.1 درصدی قیمت تولیدکننده بخش معدن در مقایسه با تورم٩٢.٩ درصدی فصل قبل، ٣٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

24 مرداد 1401
کد خبر : 43472
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن شاخص قیمت کل در فصل بهار ١٤٠١، به ١١٧٨.٢ رسیده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.٤ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ٢٧.٤ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٦٢.١ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی 7.4 درصدی در این فصل در مقایسه با تورم فصلی ٣.٢ درصدی فصل قبل، ٤.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات­شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل از آن، ٧.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٢٣.٨ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم­ترین تورم فصلی با ٥.٦ درصد مربوط به گروه «کانه های فلزی» است.

تورم نقطه به نقطه این بخش نیز، در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ٦٤.٥ درصدی در فصل قبل، ٣٧.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات­شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٧.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٣.٧ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٤.٣ درصد مربوط به گروه «کانه های فلزی» بوده است.

همچنین تورم سالانه 62.1 درصدی قیمت تولیدکننده بخش معدن در مقایسه با تورم٩٢.٩ درصدی فصل قبل، ٣٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات­شان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٦٢.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال­سنگ» با ٦٤.٢ درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ٥٨.٣ درصد بوده است.

موضوعات :
در همین رابطه