رادیو مجازی اتاق ایران- 5 اسفند 98

بررسی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد

تسهیلات بانکی به کوچک و متوسط‌ها نرسید

در 3ماهه نخست سال جاری، 29.33درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و میانگین مبلغ هر تسهیلات 677میلیون تومان بوده است. فعالان صنایع کوچک و متوسط تسهیلات مورد نیاز این بخش‌ها را کمتر از 200میلیون تومان برآورد می‌کنند ازاین‌رو به نظر می‌رسد سهم چندانی از تسهیلات بانکی به کوچک و متوسط‌ها اختصاص نیافته است.

06 مرداد 1397
کد خبر : 14557
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

 

بانک‌ها در 3 ماهه نخست امسال 117هزار و 860 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته‌اند که در مقایسه با 3 ماهه نخست سال قبل، 16هزار و 500 میلیارد تومان معادل 16.3 درصد رشد داشته است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در این دوره زمانی نیز بخش خدمات بیشترین میزان تسهیلات معادل 40.67درصد از کل را به خود اختصاص داده و میانگین هر یک از تسهیلات اعطایی به فعالان این حوزه 52.2میلیون تومان بوده است.

در 3ماهه نخست سال جاری، بخش صنعت و معدن، دومین رتبه را در دریافت تسهیلات بانکی داشته و میانگین مبلغ هر یک از تسهیلات اعطایی به متقاضیان این حوزه بیش از 677.6میلیون تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلان‌ترین تسهیلات بانکی در این دوره زمانی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است اما طبق اظهارنظر فعالان اقتصادی صنایع کوچک و متوسط، تسهیلات مورد نیاز این بخش بین 100 تا 200 میلیون تومان است؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد بازهم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی موفقیت بیشتری برای دریافت تسهیلات بانکی داشته‌اند.

آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد 63 درصد از کل تسهیلات پرداختی معادل 72هزار و 290 میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی پرداخت شده و این سهم در بخش صنعت و معدن 85.5 درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به این بخش بوده است.

تسهیلات دریافتی بخش‌های اقتصادی ایران برای ایجاد کسب‌وکار فقط 7.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل می‌شود. همچنین در بخش توسعه نیز تسهیلات اندکی تخصیص داده شده است.

رتبه اول دریافت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان تعلق داشته که 7.5 درصد از تسهیلات این بخش را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد 5.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات مالی به بخش‌های اقتصادی در قالب کمک به توسعه کسب‌وکارها بوده است.

به نظر می‌رسد بلااستفاده ماندن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد، عمده‌ترین دلیلی است که باعث شده بخش‌های اقتصادی کمتر به دنبال دریافت تسهیلات برای توسعه کسب‌وکار خود باشند.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی در 3 ماه نخست سال 1397(میلیارد ریال)*
بخش اقتصادی کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان بازرگانی خدمات متفرقه کل بخش‌ها
تعداد مبلغ* تعداد مبلغ* تعداد مبلغ* تعداد مبلغ* تعداد مبلغ* تعداد مبلغ* تعداد مبلغ*
تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی   258,122     86,060     51,015   345,698   222,624     98,906   212,286   164,578   917,544   479,339           562           996    1,662,153    1,178,577
میانگین مبلغ هر تسهیلات(تومان)                 33,340,823               677,639,910                 44,427,375                 77,526,544                 52,241,527               177,224,199                          70,906,649
سهم بخش از کل تسهیلات 7.30 29.33 8.39 13.96 40.67 0.08 100
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه