رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98

با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تسهیل شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای به تسهیل شرایط واگذاری طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته است. این مصوبه از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شده است.

21 شهریور 1397
کد خبر : 15326
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه اخیر خود شرایط جدیدی را برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تعیین کرده است تا جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی افزایش یابد.

این مصوبه 5 بندی با امضای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

در بند اول این مصوبه آمده است: به منظور سودآور کردن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با حفظ کاربری اصلی، ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی پروژه‌ها و عرصه‌های مربوط به آن توسط کارگروه‌های واگذاری با پیشنهاد متقاضی یا دستگاه اجرایی، قبل از واگذاری مجاز است.

در بند دوم این مصوبه به کارگروه‌های واگذاری اجازه داده شده که در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واجحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد.

در بند چهارم این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده تا با پیشنهاد کارگروه‌های واگذاری، نسبت به جابه جایی طرح‌ها برای استفاده از اعتبارات ردیف‌های موضوع بند1 تبصره 19 قانون بودجه سال 1397، اقدام کند.

متن کامل مصوبه‌شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه