رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98

از سوی معاونت بین‌الملل اتاق ایران

اعضای کمیته مشترک بازرگانی ایران و چک معرفی شدند

در نشست اخیر کمیته راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران‌، اعضای کمیته مشترک بازرگانی ایران و چک انتخاب شدند.

25 شهریور 1397
کد خبر : 15356
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

تازه‌ترین جلسه کمیته راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران‌ به انتخاب اعضای کمیته مشترک بازرگانی ایران و چک اختصاص داشت.

در این نشست همچنین مقرر شد امیرمسعود دانشخو رئیس اداره کشورهای اسکاندیناوی و مرکز اروپای سازمان توسعه تجارت ایران، حسین منادی کارشناس میز چک و اسلواکی وزارت امورخارجه و نرجس امینی به نمایندگی از معاونت بین‌الملل اتاق ایران در این کمیته عضویت داشته باشند.

اعضای این کمیته مشترک به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی قدکی

رئیس

2

امیرمسعود کبریت‌ساز توکلی

نایب‌رئیس

3

سونیا اندیش

عضو

4

امیر احمد گلدوست

عضو

5

آیت‌الله قلی زاده مجاوری

عضو

6

امیر لطیفی

عضو

7

محموداقبال بهبهانی

عضو

8

حمید جعفری

عضو

9

نظام‌الدین طباطبایی

عضو

10

حمیدرضا ‍نبی زاده

عضو

11

عباس کمالی

عضو

12

مراد سرخیرخیابانی

عضو

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه