رادیو مجازی اتاق ایران - 21 تیر 99

با موافقت اعضای شورای عالی آمار

فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی برای دو سال دیگر تمدید شد

اعضای شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین نشست که با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس شورای عالی آمار برگزار شد با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور مستقر در اتاق ایران به مدت دو سال، موافقت کرد.

23 مرداد 1398
کد خبر : 29896
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

با موافقت اعضای شورای عالی آمار، فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور مستقر در اتاق ایران برای دو سال دیگر تمدید شد.

ایجاد کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور نخستین بار با توجه به وظایف آماری که بر اساس مواد 4 و 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای اتاق‌ها تعیین شده است با پیشنهاد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و به تصویب رسید.

پس از آن و به منظور طی مراحل قانونی برای ایجاد این کمیته، موضوع با هماهنگی مرکز آمار ایران در دستور کار شورای عالی آمار قرار گرفت و در پنجاه و پنجمین جلسه شورا مقرر شد این کمیته به صورت آزمایشی برای دو سال تشکیل شود. گفتنی است با مصوبه شورای عالی آمار به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری آماری کشور، فعالیت‌های آماری بخش خصوصی کشور به طور رسمی در قالب نظام آماری کشور تعریف شده و منطبق با سازوکارهای قانونی آن انجام می‌گیرد.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به عنوان دبیرخانه کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور مستقر در اتاق ایران با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف، طی دو سال اخیر ضمن تدوین اولین برنامه پنج‌ساله آماری بخش خصوصی کشور، نسبت به اجرای طرح‌های آماری از جمله طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، طرح شاخص مدیران خرید (شامخ صنعت)، طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی آمارهای ثبتی، تهیه سالنامه آماری بخش خصوصی و فعالیت‌های آماری دیگر ازجمله تهیه گزارش‌های تحلیلی آماری، بهنگام سازی چارچوب‌های آماری مورد استفاده، همکاری‌های آماری با دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده است.

کمیته‌های آمار بخشی به عنوان یکی از ارکان نظام آماری کشور در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند که بر اساس آخرین مصوبات شورای عالی آمار تعداد این کمیته‌ها هم اکنون به 30 کمیته می‌رسد. اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور می‌کوشد تا در قالب فعالیت‌های کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور و با همکاری سایر ارکان نظام آماری، وظیفه خود در فرایند تهیه و انتشار آمارهای رسمی و تخصصی کشور را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه