رادیو مجازی اتاق ایران - 16 فروردین 99

فاصله تورمی شهر و روستا در اسفند 98 به 0.4 درصد رسید

تداوم فشار تورمی بر خانوارهای روستایی

داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در اسفند 98، شیب افزایش تورم مصرف‌کننده ماهانه پایین‌تر از شیب تورم سالانه ثبت شده؛ اما همچنان تغییر قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده که تورم خانوارهای روستایی 0.4 درصد بیش از خانوارهای شهری است.

06 فروردین 1399
کد خبر : 32669
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده اسفندماه را به تفکیک استان و دهک‌های درآمدی اعلام کرده که بر اساس آن شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۲۰۰.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمارها، نرخ تورم سالانه اسفندماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کل کشور به ٣٤,٨ درصد رسیده که نسبت ماه قبل، ٢.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٤,٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است و نرخ تورم خانوارهای روستایی ٣٧.٣ درصد محاسبه شده که نسبت به ماه قبل ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم سبد مصرفی کل خانوارها

در اسفندماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به 200.5 رسید که نسبت به ماه قبل ١.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های خراسان رضوی و همدان با ٢.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٠.٥ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٢ درصد است.

در این ماه، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان هرمزگان (٢٩.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١٥.١ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٤.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٢درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٠.٧ درصد) است.

تورم خانوارهای شهری

در اسفندماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به 199.5 رسید که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان گلستان با ٢.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های مازندران، چهارمحال و بختیاری و بوشهر با ٠.٧ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٢.٢ درصد است.

 بر اساس آمارها، در اسفند 98، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٢٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١٥.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤١.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٩.١ درصد) است.

تورم خانوارهای روستایی

در اسفندماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد 206.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ٤.٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٠.١ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢١.١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١٣.٥ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ٣٧.٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٥.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٣٢.٨ درصد) است.

نرخ تورم به تفکیک دهک‌های درآمدی

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اسفند ١٣٩٨ برابر ٣٤,٨ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٤٤.٥ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٨.٦ درصد برای دهک اول تا ٣٤.٦ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٦ درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه