رادیو مجازی اتاق ایران - 10 خرداد 99

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد

افزایش تعداد چک‌های برگشتی در بهمن 98

آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت مبادلات چکی در بهمن‌ماه 98 منتشر کرده است نشان می‌دهد در این ماه صدور چک از نظر تعداد 1.6 درصد و از نظر مبلغ 10.3 درصد افزایش داشته و هم‌زمان 3.6 درصد تعداد و 4.1 درصد مبلغ این چک‌ها به دلایل مختلف برگشت خورده است.

18 فروردین 1399
کد خبر : 32753
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بانک مرکزی اعلام کرد: حدود هشت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، در این ماه حدود ۷۱۹ هزار فقره چک به ارزش ۱۱۶ هزار میلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در دوره موردبررسی، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۶۳۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

همچنین در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ‌بر هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱۱ درصـد افزایش را نشان می‌دهد.

 از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است.

همچنین از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ۱۳۹۸ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شده در دی ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ بـه ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. 

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۱۴ هزار فقره چک بـه ارزش بـیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۵ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه