رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ مرداد 99 را 46.43 واحد اعلام کرد

انقباض تولید در میانه تابستان

مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد 1399 را با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل 46.43 واحد اعلام کرد. این شاخص گرچه 0.96 واحد معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهتر شده است اما همچنان وضعیت شاخص‌هایی نظیر سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه لوازم و همچنین قیمت خرید مواد اولیه و لوازم را بدتر از ماه قبل نشان می‌دهد.

16 شهریور 1399
کد خبر : 34504
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد 1399 را با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل 46.43 واحد اعلام کرد. این شاخص گرچه 0.96 واحد معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهتر شده است اما همچنان وضعیت شاخص‌هایی نظیر سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه لوازم و همچنین قیمت خرید مواد اولیه و لوازم را بدتر از ماه قبل نشان می‌دهد.

کارخانه تولید لامپ. عکس: ایرنا، مجتبی محمدی

مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه 1399 را با 0.96 واحد بهبود نسبت به ماه قبل، 46.43 واحد اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه شامخ کل اقتصاد در مردادماه معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهبود یافته است اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیت‌های در برخی حوزه‌های مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ از مهرماه 1397 توسط مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر می‌شود و در مرداد امسال، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و سومین دوره شامخ بخش صنعت از سوی این مرکز منتشر شده است. در گزارش شامخ مرداد 1399، رقم شامخ کل اقتصاد 46.43 واحد و شامخ بخش صنعت نسبت به ماه‌های قبل شاهد ریزش جدی بوده و از 55.25 واحد در تیرماه به 48.08 واحد در مردادماه رسیده است.

شامخ کل اقتصاد در دوره یازدهم

عدد شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه با ایستادن بر رقم 46.43 واحد، همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه‌های اقتصادی دلالت دارد؛ هرچند روند کاهش در فعالیت بنگاه‌ها فقط اندکی ملایم‌تر از تیرماه است.

در این دوره، شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان به 41.53 واحد رسیده که 4 ماه گذشته کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. بررسی نظرات فعالان اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد، بیشترین بخش تأثیرگذار در کاهش شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان، افت شدید تقاضا در بخش صنعت بوده است.

از سوی دیگر در مردادماه امسال، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به 40.24 واحد رسیده که کمترین مقدار در میان زیرشاخص‌های شامخ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است.

همچنین نتایج نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی منتخب نشان می‌دهد در مرداد امسال، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به 90.27 واحد رسیده که از تداوم افزایش در قیمت مواد اولیه حکایت دارد.

شامخ صنعت در دوره بیست و سوم

در مرداد 1399، عدد شامخ کل بخش صنعت با سقوطی کم‌سابقه از 55.52 واحد در تیرماه، به 48.06 واحد رسیده است که کاهش فعالیت‌های صنعتی در مردادماه را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی برخی از بنگاه‌ها در مردادماه است؛ اما بخشی دیگر ناشی از کاهش شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده است شاخص نسبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد.

در مرداد امسال، شاخص میزان سفارشات مشتریان در شامخ بخش صنعت به 44.23 واحد رسیده که نسبت به رقم 58.85 واحدی این شاخص در تیرماه با کاهش جدی روبرو بوده. کاهش این شاخص نشان‌دهنده تأثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بر تقاضای مشتریان است.

همچنین در این ماه شاخص موجودی اولیه به رقم 43.09 واحد رسیده که همچنان نشان‌دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی است؛ اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه (53/39) اندکی کمتر شده است.

از سوی دیگر شاخص مقدار تولید محصولات در بنگاه‌های اقتصادی نیز به 46.23 واحد رسیده که نسبت به رقم 56.47 واحدی این شاخص در تیرماه از افول جدی سطح تولید حکایت دارد.

 برآورد می‌شود این کاهش به دنبال کاهش شدید موجودی مواد اولیه در ماه‌های گذشته و کمبود شدید نقدینگی و همچنین کاهش میزان سفارشات مشتریان در مردادماه باشد.

 

 

گزارش و جداول مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) در مرداد 1399 را اینجا دریافت کنید.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه