رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

با مجوز هیات دولت

سرمایه بانک مرکزی ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

معاون اول رئیس جمهور، موافقت دولت با افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی را به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

16 فروردین 1400
کد خبر : 37607
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه بانک مرکزی را که از سوی مجمع عمومی این بانک پیشنهاد شده بود، به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، سرمایه بانک مرکزی از ۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه