رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

حسین سلیمی در گفتکوی پایگاه خبری اتاق ایران

کارآفرینی باید به سنت تبدیل شود

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است کارآفرینان باید خاطرات خود را برای نسل جوان بازگو کنند تا این نسل از آنان الگو گرفته و مسیرشان را ادامه دهند.

23 شهریور 1395
کد خبر : 3938
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است کارآفرینان باید خاطرات خود را برای نسل جوان بازگو کنند تا این نسل از آنان الگو گرفته و مسیرشان را ادامه دهند.

سیدحسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

سیدحسین سلیمی در گفتگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: کارآفرینان باید مورد تشویق قرار گیرند. باید دیده شود چه روشی را در پیش گرفته‌اند که موفق شده‌اند. حتی باید نقش مهم کارآفرینان در کتاب‌های دبستان نیز آورده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است اگر در جامعه‌ای به کار‌آفرین و کار او اهمیت دهند، الگویی برای جوانان می‌شوند که آنها هم روزی همان راهی را بروند که کارآفرینان رفته‌اند.

سلیمی ادامه داد: وقتی نسل جدید ببیند کارآفرینان چقدر برای اجتماع خودش دلسوزی کرده، این تفکر به تمام افراد تسری پیدا می‌کند که افراد در قبال جامعه مسئولیت اجتماعی دارند و اگر می‌توانند کارآفرینی کنند، باید انجام دهند.

او درباره دیدگاه افراد جامعه به سرمایه‌داران گفت: دیدگاه برخی افراد به سرمایه‌دار، دیدگاه ظلم و ستم بود و فکر می‌کردند که سرمایه‌داران ضد کارآفرینی هستند اما وقتی جامعه متوجه شود کارآفرین برای صدها یا هزاران نفر کار و اشتغال ایجاد کرده، به کارآفرینی ارزش می‌دهند و نسل در نسل  این فرهنگ را ادامه می‌دهند.

سلیمی معتقد است کارآفرینی و احترام گذاشتن به کارآفرین باید به سنت تبدیل شود، چرا که اگر جوانان ببینند چنین احترامی به کارآفرینان گذاشته می‌شود خودشان ترغیب می‌شوند به این سمت بروند.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه