رادیو مجازی اتاق ایران - 31 اردیبهشت 97

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اعلام کرد

پاسخگویی سازمان میراث فرهنگی با تبدیل شدن به وزارتخانه

احمد اصغری قاجاری رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران از برگزاری نشست بخش خصوصی و چند نماینده مجلس در مورد طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه خبر داد.

31 فروردین 1396
کد خبر : 8011
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زمینه ارتقای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه را به وجود آوردند که در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه تبدیل می‌شود.

این طرح با امضای ۱۱۴ نماینده به صحن علنی آمده بود و نظر نمایندگان را به خود جلب کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران با ابراز رضایت از طرح این موضوع در پارلمان و نظر مثبت نمایندگان مردم نسبت به آن گفت: تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه امکان پاسخگویی بیشتری برای این دستگاه مهم دولتی ایجاد می کند. هم نمایندگان مردم در مجلس و هم نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مشاور قوا می توانند ارتباط بهتری با وزارتخانه میراث فرهنگی برقرار سازند و انتظار بیشتری برای پاسخگویی داشته باشند.

احمد اصغری قاجاری در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: پیش از طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، چند تن از نمایندگان مجلس از بنده به عنوان رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران دعوت کرده بودند تا در جلسه ای به نظرخواهی در این زمینه بپردازند. در این نشست اعلام کردم که تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه می تواند به بهبود عملکرد این دستگاه دولتی و ایجاد ارتباط بهتر با گروه های هدف، بیانجامد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه