رادیو مجازی اتاق ایران- 5 اسفند 98

از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی شد

اتاق‌های بازرگانی برای اشتغال جوانان چه برنامه‌ای دارند؟

در بولتن مردادماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران، گزارشی درباره نقش اتاقهای بازرگانی در برنامه‌های کارآفرینی جوانان و اشتغال منتشرشده است.

30 مرداد 1396
کد خبر : 9834
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بولتن مردادماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. «نقش اتاق‌های بازرگانی در برنامه‌های کارآفرینی جوانان و اشتغال» موضوع گزارش مردادماه مسائل روز اقتصادی ایران است.

جوانان و اشتغال دو مفهومی هستند که در دهه گذشته بسیار مورد توجه واقع شده‌اند. در واقع با توجه به نرخ رشد بیکاری جوانان و افزایش این نرخ نسبت به بیکاری کل، نیاز به ارائه راهکاری برای حل این معضل و ایجاد شغل برای جوانان مورد توجه جدی واقع شده است.

در بسیاری از کشورها در کنار اقدامات و سیاست‌های دولتی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های کسب و کار و مراکز رشد کسب و کار از جمله دیگر نهادهایی هستند که برنامه‌های حمایتی از رشد و توسعه کارآفرینی ارائه می‌دهند.

برنامه‌های اشتغال و کارآفرینی جوانان در اتاق‌های بازرگانی به اشکال مختلفی ارائه می‌شود. اتاق‌ها به دلیل شبکه ارتباطی قوی که با جامعه کسب و کار داشته و همچنین به دلیل طیف وسیع خدمات حمایتی که به کسب و کارها ارائه می‌دهند توانایی زیادی در توسعه مهارت‌های کارآفرینی و طرح و اجرای برنامه‌های مرتبط با این موضوع دارند. این برنامه‌ها از کارگاه‌های آموزشی تا رقابت کسب و کارها برای ارائه طرح‌هایی که با نیازهای کارآموزی جوانان یک منطقه منطبق باشد را شامل می‌شود.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی مردادماه را از اینجا بخوانید.

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه