رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مهر 99
آخرین گزارش های تصویری

سومین کنفرانس صادرکنندگان ایران با محوریت صادرات به افغانستان

سومین کنفرانس صادرکنندگان ایران با محوریت صادرات به افغانستان، پنج شنبه 4 شهریور 1395 در دانشگاه شهیدمدرس برگزار شد.

06 شهریور 1395
شناسه : 3561
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه