رادیو مجازی اتاق ایران - 6 مهر 99

آب و اقتصاد

محمدحسین شریعتمدار به پایگاه خبری اتاق ایران خبر داد

امسال 20هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود می‌شود

کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فضای کسب‌وکار را دچار رکود می‌کند

آب

جواد میبدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

به دنبال کاهش 11 میلیارد متر مکعبی مصرف آب کشاورزی هستیم

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب‌وآبفا اظهار کرد در پنج سال آینده 11میلیارد مترمکعب از برداشت چاه‌ها کم خواهد شد.

آب

طی پروژه ای به سرپرستی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران انجام شد

بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی در ابهر

آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت ابهر، عنوان پژوهشی است که به سرپرستی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران و توسط سه نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است.

اتاق ایران