رادیو مجازی اتاق ایران - 10اسفند 99

روز ملی صادرات

معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات

بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد ایران است

روز ملی صادرات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس اتاق ایران و جمع زیادی از فعالان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به اینکه حدود 23میلیون و 800هزار نفر در ایران شاغل هستند و بخش زیادی از آنها توسط بخش خصوصی به کار گمارده‌شده‌اند، گفت: باید تلاش‌های بخش خصوصی را قدر بدانیم.

اتاق ایران