انتظارات فعالان اقتصادی از دولت

الزامات اقتصاد مقاومتی [4]: گفت‌وگو با علیرضا اشرف

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و روسای قوای سه‌گانه نیز بر تحقق آن تاکید دارند. رسیدن به اهداف این سند جامع، الزاماتی دارد که فعالان اقتصادی در انتظار اجرای آن هستند. علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است توفیق سیاست های اقتصاد مقاومتی در اجرای دقیق آن است.

ویدئو

الزامات اقتصاد مقاومتی [3]: گفت‌وگو با عبدالوهاب سهل‌آبادی

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و روسای قوای سه‌گانه نیز بر تحقق آن تاکید دارند. رسیدن به اهداف این سند جامع، الزاماتی دارد که فعالان اقتصادی در انتظار اجرای آن هستند. عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کردن مسیر تولید می داند.

ویدئو

الزامات اقتصاد مقاومتی [2]: گفت‌وگو با علاء میرمحمدصادقی

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و روسای قوای سه‌گانه نیز بر تحقق آن تاکید دارند. رسیدن به اهداف این سند جامع، الزاماتی دارد که فعالان اقتصادی در انتظار اجرای آن هستند. علاء میرمحمدصادقی رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران معتقد است توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط، موجب تحرک اشتغال می‌شود.

ویدئو

اصل 44 و بخش خصوصی [5]: گفت‌وگو با پدرام سلطانی

13 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌:های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است، چرا که بهبود فضای کسب و کار همسو با رقابت اولویت اصلی است.

ویدئو

اصل 44 و بخش خصوصی [3]: گفت‌وگو با محمود تولایی

13 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است.محمود تولایی رئیس اتاق کاشان معتقد است اصل‌44 به نام بخش خصوصی و به کام شبه‌دولتی‌ها بوده است.

ویدئو

پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به مناسب روز ملی صادرات ضمن قدردانی از صادرکنندگان کشور بر توجه ویژه برای رفع موانع توسعه صادرات تاکید کرد.

ویدئو

اصل 44 و بخش خصوصی [2]: گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی

13 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است. غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است.

ویدئو

[ویدئو]

اصل 44 و بخش خصوصی [1]: گفت‌وگو با غلامحسین شافعی

13 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران معتقد است: در صورتی که تغییر نگاه در مدیریت بنگاه‌ها ایجاد نشود، عملا نتیجه مطلوبی از واگذاری‌ها گرفته نمی‌شود.

ویدئو

رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور

دولت دوازدهم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اجرا کند

هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با معاون اقتصادی رئیس جمهور دیدار کردند. در این نشست ضمن اشاره به مشکلات بخش خصوصی، لزوم حفظ انسجام و اتحاد بین فعالان اقتصادی در سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت.

اتاق ایران

سیاست در خدمت اقتصاد [14]: گفت‌وگو با مسعود خوانساری

حسن روحانی علاوه بر وزرای اقتصادی، وزرای سیاسی را هم ملزم کرده در راستای توسعه اقتصادی کشور و تقویت بخش خصوصی قدم بردارند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهند؛ رویکردی که اخیرا از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح شده بود. مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است برای رسیدن به توسعه اقتصادی، وفاق میان همه ارکان نظام ضروری است.

ویدئو