رادیو مجازی اتاق ایران - 25 شهریور 99

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری ایران در افتتاحیه نمایشگاه کتاب:

امروز دنیا به ایران اطمینان دارد

رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ در راس امور و قدرت بزرگ بین‌المللی ماست، گفت : کتاب و فرهنگ، قدرت نرم ما و وسیله ارتباطی با ملت‌ها و دنیاهای دیگر است.

اقتصاد کلان