رادیو مجازی اتاق ایران- 5 اسفند 98

اشتغال جوانان

پایگاه‌خبری اتاق ایران نتایج جدیدترین گزارش بانک جهانی را منتشر کرد

اقتصاد جهان فقط برای 40 درصد جوانان کار می‌آفریند

اقتصاد جهانی نیاز به ایجاد 600 میلیون شغل طی ده سال آینده بر اساس نرخ اشتغال پیش‌بینی شده برای جوانان دارد.بیش از یک میلیارد جوان طی دهه آینده وارد بازار کار می‌شوند اما با ظرفیت‌های حال حاضر، فقط برای 40 درصد از آن‌ها شغل وجود دارد.

اقتصاد جامعه