رادیو مجازی اتاق ایران - 22 آبان 98

پژوهش‌های اقتصادی

معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن اسفند ماه را منتشر کرد

بررسی روند ادوار تجاری در بازار مسکن

بولتن اسفند ماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به « بررسی روند ادوار تجاری در بازار مسکن» اختصاص یافته و ضمن بررسی ساختار عرضه و تقاضا در بخش مسکن، نحوه مدیریت این بخش در سال‌های گذشته ، عوامل اثرگذار بر ادوار تجاری، ورود و خروج مؤسسات و نهادهای مالی و غیرمالی به بخش مسکن و جذب نقدینگی در این حوزه به جمع بندی و ارایه راهکارهای اثربخش با هدف ایجاد مکانیزمی صحیح در این حوزه پرداخته است.

پژوهش‌های اقتصادی

معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن بهمن‌ماه را منتشر کرد

بررسی کلیات لایحه بودجه 98 و رویکرد پیشنهادی اتاق ایران

بولتن بهمن‌ماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به «بررسی کلیات لایحه بودجه 98 و رویکرد پیشنهادی اتاق ایران» اختصاص دارد. در این پژوهش ارزیابی ارقام کلان لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و مقایسه شیوه تنظیم آن با رویکرد پیشنهادی اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش‌های اقتصادی

سی و هفتمین شماره بروشور اقتصاد به زبان ساده منتشر شد

فقر و وضعیت آن در ایران و جهان

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و هفتمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «فقر» پرداخته است. در این پژوهش وضعیت فقر در جهان و ایران و توصیه‌های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق درزمینه کاهش فقر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش‌های اقتصادی

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد

شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی‌ماه 97 به 39.35 درصد رسید

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران را با عنوان شامخ استخراج و منتشر کرده است. این شاخص در دی‌ماه به 39.35 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل بهبود یافته اما همچنان کمتر از 50 درصد است و از انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

پژوهش‌های اقتصادی

معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن دی‌ماه را منتشر کرد

اقتصاد رفتاری و کاربرد آن در تصمیم‌گیری و مدیریت

بولتن دی‌ماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به «اقتصاد رفتاری و کاربرد آن در تصمیم‌گیری دولتی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی» اختصاص یافته و با بررسی مقالات و مطالعاتی که پژوهشگران خارجی در این حوزه انجام داده‌اند، تلاش کرده است چشم‌انداز واضعی از کاربرد اقتصاد رفتاری در تصمیم‌گیری و مدیریت دولتی و خصوصی ارائه دهد.

پژوهش‌های اقتصادی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرد

لجستیک و نقش آن در توسعه تجارت و رشد اقتصادی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و ششمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «لجستیک» پرداخته است. در این بروشور تلاش شده تجربیات هدفمندی یارانه‌ها در ایران و آثار آن را بر اقتصاد کشور توضیح داده شود.

پژوهش‌های اقتصادی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرد

یارانه و هدفمندی یارانه‌ها به زبان ساده

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و پنجمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «یارانه و هدفمندی یارانه‌ها» پرداخته است. در این بروشور تلاش شده تجربیات هدفمندی یارانه‌ها در ایران و آثار آن را بر اقتصاد کشور توضیح داده شود.

پژوهش‌های اقتصادی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در بولتن آبان‌ماه بررسی کرد

وضعیت رقابت‌پذیری ایران بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بولتن آبان‌ماه را با موضوع «وضعیت رقابت‌پذیری ایران در سال 1397، بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2018» منتشر شد. بررسی شاخص رقابت‌پذیری جهانی و مطابقت دادن وضعت ایران با این شاخص محور اصلی این شماره از بولتن مسائل روز اقتصادی است.

پژوهش‌های اقتصادی

معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی کرد

کسب‌وکارهای خانوادگی و چالش‌های مربوط به آن در ایران

بررسی ابعاد و ویژگی‌های مختلف کسب‌وکارهای خانوادگی و تشریح مهم‌ترین چالش‌های رشد و بقای این کسب‌وکارها در ایران مهم‌ترین محورهایی است که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «کسب‌وکارهای خانوادگی و چالش‌های مربوط به آن در ایران» به آن پرداخته است.

پژوهش‌های اقتصادی

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرد

بیماری هلندی به زبان ساده

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و سوم شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «بیماری هلندی» پرداخته است. در این برشور تلاش شده تا ضمن تشریح مفهوم و پیامدهای بیماری هلندی، آثار آن را بر اقتصاد ایران توضیح داده شود.

پژوهش‌های اقتصادی