رادیو مجازی اتاق ایران - 30 دی 98

سازمان بین المللی کار

«کمیسیون جهانی آینده کار» تأکید کرد

سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی؛ پیش‌نیاز توسعه فراگیر

کمیسیون جهانی آینده کار سه گام عملی را برای تحقق هدف توسعه اقتصادی فراگیر توصیه کرده است که هر سه آنها «سرمایه‌گذاری بیشتر روی افراد» را در بر می‌گیرند.

اقتصاد جهان

گزارش سازمان بین‌المللی کار از وضعیت اشتغال جوانان در سال 2017

71 میلیون جوان در جهان بیکارند

بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، در سال 2017 حدود 71 میلیون جوان در سراسر جهان بیکار بوده‌اند؛ رقمی که اگرچه در قیاس با سال‌های اوج بحران کاهش چشمگیری نشان می‌دهد اما همچنان نگران‌کننده است.

اقتصاد جهان

جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی کار

جهان ما بیش از 150 میلیون کودک کار دارد

در سال 2015 کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تعهد خود را برای پایان دادن به معضل کودکان کار حداکثر تا پایان سال 2025 اعلام کردند؛ بااین‌وجود آمارهای سازمان بین‌المللی کار حاکی از آن است که این هدف بلندپروازانه احتمالاً تا سال 2025 محقق نخواهد شد.

اقتصاد جهان