رادیو مجازی اتاق ایران - 6 آذر 99

کمیسیون اقتصاد مجلس

نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرده است. شکنندگی اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌توجهی به برخی از اصول در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، ازجمله دلایل این مخالفت اعلام شده است.

پژوهش‌های اقتصادی

در نشست مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس با فعالان اقتصادی پیشنهاد شد

تشکیل کارگروه بررسی لوایح بانکی در اتاق ایران

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعامل سازنده بین اتاق و مجلس را قدمی موثر در پیشرفت امور اقتصادی کشور دانست

اتاق ایران