رادیو مجازی اتاق ایران - 5 دی 99

اتاق بجنورد

در جلسه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی مطرح شد

لزوم توسعه تجارت با توجه به مبادلات تهاتری

رئیس اتاق بجنورد در جلسه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی گفت: توجه به مبادلات تهاتری با دیگر کشورها یکی از راهکارهای توسعه تجارت در دوره تحریم محسوب می‌شود و با توجه به ظرفیت‌هایی که در تجارت با همسایگان وجود دارد، باید برای تحقق این کار برنامه‌ریزی کرد.

اتاق بجنورد

در شورای گفت‌وگوی خراسان شمالی مطرح شد

بروکراسی اداری در صدور مجوزها، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند

در جلسه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی، بروکراسی پیچیده دستگاه‌های اجرایی در ارائه مجوز و استعلام برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل دلسردکننده سرمایه‌گذاران معرفی شد که باعث توسعه‌نیافتگی می‌شود.

اتاق بجنورد

در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان شمالی مطرح شد

مدیران اج