رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مهر 99

اتاق ساری

رئیس اتاق ساری در برنامه تلویزیونی جهش شبکه تبرستان

دولت با ارائه برنامه مشخص صادراتی، تکلیف صادرکنندگان را روشن کند

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری می‌گوید: دولت، به‌خصوص بانک مرکزی و وزارت صنعت باید برنامه مشخصی برای صادرات ارائه کنند و پای آن بایستند تا تکلیف صادرکننده روشن باشد. به عقیده او، هموار کردن مسیر صادرات و تدوین نقشه راه آن می‌تواند به تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده برای صادرات در استان‌ها کمک کند.

اتاق ساری

مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مازندران بررسی شد

همایش ارائه راه کارهای عملیاتی برای رفع مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری برگزار شد.

اتاق ساری

رئیس اتاق ساری در نشست بررسی ظرفیت‌های دریایی مازندران

صادرات نباید لحظه‌ای متوقف بماند

عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری در نشست بررسی ظرفیت‌های دریایی مازندران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، توجه به صادرات یک اصل مهم و اساسی است، بر لزوم جلوگیری از متوقف یا کند شدن فرایند صادرات تأکید کرد.

اتاق ساری

با پیشنهاد اتاق ساری در شورای گفت‌وگوی استان مازندران

ضرورت متحدالشکل بودن فرم‌های تسهیلات بانکی تصویب شد

پیشنهاد اتاق ساری در خصوص اضافه شدن یک تبصره به ماده 91 قانون نظام صنفی کشور و متحدالشکل شدن قراردادها و فرم‌های مربوط به تسهیلات بانکی در شورای گفت‌وگوی استان مازندران تصویب و مقرر شد که در شورای ملی گفت‌وگو نیز پیگیری شود.

اتاق ساری

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ساری

تمام ظرفیت‌های کشور باید در جهت کمک به جبهه اقتصادی باشد

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق ساری در هفتمین جلسه این کمیسیون به شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد و پیروزی در این جنگ را نیازمند بسیج تمام ظرفیت‌های دولتی و مردمی در جهت کمک به جبهه اقتصادی دانست.

اتاق ساری

عبداله مهاجر دارابی در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ساری مطرح کرد

لزوم رفع مشکلات صنعت طیور

عبداله مهاجر دارابی، در نشست کمیسیون کشاورزی این اتاق گفت: مشکلات پیش‌آمده برای صنعت طیور باید برطرف شود در غیر این صورت در ماه‌های آتی گرفتاری‌های بیشتری خواهیم داشت.

اتاق ساری

از سوی رئیس اتاق ساری انجام شد

دعوت از فعالان اقتصادی مازندران برای ثبت‌نام در مراسم روز ملی صادرات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با دعوت از فعالان اقتصادی استان مازندران برای ثبت‌نام در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات، از آنها خواست خود را در این رویداد بزرگ بیازمایند. شرط اصلی ثبت‌نام صادرکنندگان در مراسم روز ملی صادرات این است که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده باشند.

اتاق ساری

در نشست شورای گفت‌وگوی مازندران اعلام شد

ارائه پیشنهاد افزایش رسته‌های کشاورزی در استفاده از تسهیلات کرونا به شورای گفت‌وگوی کشور

در نشست شورای گفت‌وگوی مازندران اعلام شد: موضوع اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اضافه شدن عناوین رسته‌های مختلف کشاورزی در سامانه کرونا قسمت تسهیلات کرونا از پیشنهادات اتاق ساری است که به شورای عالی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌رود.

اتاق ساری

رئیس اتاق ساری اعلام کرد

آمادگی مازندران برای خرید ماهانه 5 هزار تن گوشت گوسفند از روسیه

رئیس اتاق ساری در نشست ویدئوکنفرانس مدیران اتاق ساری و ولگاگراد روسیه، از آمادگی استان مازندران برای واردات ماهانه 5 هزار تن گوشت گوسفندی از روسیه خریداری کند.

اتاق ساری

رئیس اتاق ساری در نشست کمیته فرعی شورای گفت‌وگوی مازندران

بروکراسی‌های اداری سبب رنجش کسب‌وکارهای کوچک است

رئیس اتاق ساری در نشست کمیته فرعی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: شرایط اقتصادی ما خوب نیست و در همین شرایط، بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری سبب رنجش فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک شده است.

اتاق ساری