رادیو مجازی اتاق ایران - 7 تیر 99

مرکز آمار اتاق ایران

همزمان با نشست هیات نمایندگان

سامانه آماری اتاق ایران راه اندازی شد

همزمان با برگزاری هجدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران، «سامانه آماری اتاق ایران» راه اندازی شد.

اتاق ایران

گفت‌وگوی پایگاه خبری اتاق ایران با محمدرضا دوست محمدی

پارلمان بخش خصوصی چطور در حوزه آماری کشور فعالیت می‌کند؟

پارلمان بخش خصوصی به دنبال این نیست که بخواهد خلاهای آماری کشور را با سیستم جداگانه و موازی دولت پوشش دهد، بلکه نقش کمک کننده و تسهیل کننده دارد. اتاق ایران به موجب قانون، به عنوان مشاور سه قوه فعالیت می‌کند و ما هم می‌خواهیم بر پایه همین آمار، به صورتی دقیق و درست مشاوره دهیم.

اقتصاد کلان

طرح ایجاد کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصویب شد

کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ایجاد «کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور» را با رأی قاطع اعضا به تصویب رساند.

اتاق ایران