رادیو مجازی اتاق ایران - 21 آبان 97

محیط کسب و کار

اتاق مشهد در مطالعه‌ای تطبیقی بررسی کرد

راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص «پرداخت مالیات»

پیرو برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق مشهد در مطالعه‌ای به بررسی مهم‌ترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات بر اساس این گزارش پرداخته است.

اتاق ایران

از سوی اتاق تبریز بررسی شد

راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی «مجوز ساخت‌وساز»

پیرو برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش Doing Business، اتاق تبریز که مسئول بررسی وضعیت ایران در شاخص مجوز ساخت‌وساز است، طی نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران به ارائه نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته پرداخت. در گزارش این اتاق پیشنهادهایی برای ارتقای رتبه ایران در شاخص مورد نظر مطرح شد.

اتاق ایران

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از الزامات بهبود فضای کسب و کار-1

شاخص شروع کسب‌وکار چگونه احیا می‌شود؟

شاخص «شروع کسب‌وکار» در ایران به عنوان یکی از شاخص‌های گزارش doing business بانک جهانی در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص که در سال گذشته 102 بود، امسال به 173 تنزل پیداکرده است.

اقتصاد کلان

نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

سال آینده نیز رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار تنزل می‌کند

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار، نشان‌دهنده سقوط 4 پله‌ای رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته است. در همین زمینه پدرام سلطانی معتقد است که بهبود در جایگاه‌های جهانی، با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد.

اقتصاد کلان

گزارش سهولت کسب‌وکار 2019 بانک جهانی منتشر شد

ایران در رتبه 128 شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار 2019؛ سقوط 4 پله‌ای نسبت به سال قبل

در جدیدترین رتبه‌بندی کشورهای جهان در زمینه سهولت کسب‌وکار، ایران با کسب 56.98 امتیاز از 100 امتیاز ممکن و با 4 پله سقوط نسبت به سال گذشته، رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد جهان

در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد

رتبه ایران در 42 درصد از مؤلفه‌های رقابت‌پذیری نامناسب است

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد که وضعیت کشورها را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت فکری بررسی می‌کند، ایران در شاخص تعرفه‌های تجاری بدترین رتبه را کسب کرده و از بین 140 کشور رتبه 140 را به خود اختصاص داده است. در گزارش 2018 این مجمع، رتبه کلی ایران از بین 140 کشور، 89 است که نسبت به گزارش قبل یک پله پایین آمده است.

اتاق ایران

[ ویدئو ]

نخستین اظهارنظر وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره بخش خصوصی

فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به نقش نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری تاکید کرد: بخش خصوصی شریک دولت است و باید از این ظرفیت در تقویت بدنه کارشناسی دولت استفاده کرد

ویدئو

اعلام نتایج پایش ملی کسب و کار در فصل تابستان 97

فضای کسب و کار نامساعدتر شد

نتایج پایش ملی کسب و کار در فصل تابستان نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب و کار وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل بهار پیدا کرده است.

پژوهش‌های اقتصادی

از سوی اتاق کرمان مطرح شد

دادگاه‌های تجاری و داوری، دو راهکار برای بهبود رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها

شاخص اجرای قراردادها، سومین شاخص از گزارش Doing Business است که در سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اتاق ایران تاکنون دو شاخص ثبت مالکیت و انشعاب برق را به همت اتاق شیراز و اصفهان بررسی کرده و قرار است نتایج حاصل از این مطالعه در همایشی که اواخر آذر برگزار می‌شود، ارائه شود.

اتاق ایران

از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد

جزئیات گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی؛ ایران در جایگاه 89 جهان

مجمع جهانی اقتصاد جدیدترین نسخه از گزارش سالانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی را منتشر کرد که بر اساس این گزارش ایران با کسب 54.9 امتیاز در رتبه 89 جهان قرار گرفته است.

اقتصاد جهان