رادیو مجازی اتاق ایران - 22 آبان 98

مرکز رتبه بندی اتاق ایران

نادر سیف در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

حمایت‌های اتاق ایران با رتبه‌بندی تشکل‌ها روش‌مند می‌شود

روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران در مراحل پایانی است؛ فرایندی که در گام اول با خوداظهاری تشکل‌ها در پرتال اتاق ایران آغاز شده و به گفته نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران، پس از مرحله راستی آزمایی، بررسی مستندات و ارزیابی‌های کارشناسی، اینک گام‌های آخر را برای نهایی شدن برمی‌دارد و حمایتهای اتاق ایران از تشکلها را روش‌مند می‌کند.

تشکل‌ها

امین‌الله فرهادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران پاسخ می‌دهد

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، چگونه بنگاه اقتصادی واقعی و صوری را از هم جدا می‌کند؟

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران از ابتدای سال 1396 کار خود را شروع کرده است؛ این مرکز بر اساس شاخص‌های کمی می‌خواهد اعتبار بنگاه‌ها را مشخص کند. کارایی رتبه‌بندی بنگاه‌ها در مراجعه آنها به بانک‌ها و میزان اعتبار بیمه، حمایت دولت از بنگاه‌ها، گمرک و مالیات مورد استفاده خواهد بود.

رقابت

در جلسه هیات مدیره مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تصویب شد

سند چشم‌انداز مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تدوین می‌شود

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گزارشی از اقدامات انجام‌شده و در حال انجام این مرکز ارائه داد.

اتاق ایران