رادیو مجازی اتاق ایران- 5 اسفند 98

بیکاری

سید حسن خمینی در دیدار با اعضای اتاق اصناف ایران

معضل بیکاری جوانان را زجر می دهد

سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای اتاق اصناف ایران گفت: «دردهای اقتصاد کشور یک شبه پدید نیامده، اما چشم‌انداز حل آن وجود دارد. اصناف به‌دلیل ارتباط با مردم از مشکلات معیشتی آنان و معضل بیکاری که جوانان را زجر می‌دهد مطلع هستند.

اقتصاد کلان