رادیو مجازی اتاق ایران - 20 آذر 98

سیاست‌های تعدیل ساختاری

مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد

اصلاح ساختار اقتصادی تنها راه عبور از بحران کنونی است

رشد منفی سرمایه‌گذاری و مصرف، وضعیت نامساعد صادرات، توزیع یارانه قابل توجه برای انرژی و بی‌نصیب ماندن حوزه تولید از این یارانه‌ها، از جمله مباحثی بود که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان این اتاق مطرح کرد. به عقیده او این اتفاقات حوزه تولید را در معرض خطر قرار داده و تنها راه نجات تولید، اصلاح ساختار اقتصادی است.

اتاق تهران

حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

مهمترین مانع توسعه اقتصاد ایران، فساد است

عبده تبریزی می‌گوید: فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است.

اقتصاد کلان

حسین راغفر از ربع قرن اسارت دولت‌ها در اندیشه‌های نئولیبرالی خبر می‌دهد

دکترین شوک، تاکتیک شکست‌خورده

حسین راغفر، از منطق « دکترین شوک» می‌گوید؛ مردم ممکن است در شرایط عادی بعضی از سیاست‌های بخش عمومی را نپذیرند؛ اما همین سیاست‌ها را در شرایط اضطراری قبول می‌‌کنند. از ترس خطر بزرگ‌تر مردم حاضرند آن سیاست‌ها را بپذیرند.

اقتصاد کلان