رادیو مجازی اتاق ایران - 30 بهمن 98

سرمایه گذاری سلامت

تأکید صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت کاهش شکاف امید به زندگی

دولت‌ها چگونه می‌توانند نابرابری در حوزه بهداشت و درمان را مهار کنند؟

نابرابری در حوزه سلامت نه‌تنها کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد را پایین می‌آورد، بلکه در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری، رشد اقتصادی و رفاه کلی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اقتصاد جهان

در کمیسیون انرژی و سرمایه گذاری مطرح شد

توسعه سواحل مکران، فرصتی برای حضور بخش خصوصی

نشست کمیسیون انرژی و کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران به صورت مشترک برگزار شد و موضوع سرمایه گذاری در سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفت.

اتاق ایران

نایب رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

سلامت، مطمئن‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری در دنیاست

محمد جهانگیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید:«بر اساس آماری که بانک جهانی منتشر کرده است، سرمایه گذاری در حوزه سلامت از مطمئن‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در دنیاست.»

اقتصاد جامعه