رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98

کمیته ماده 76 (ماده 12)

شصت و هشتمین نشست کمیته ماده 12

شصت و هشتمین نشست کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.

گزارش تصویری

در نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

راهکارهای چهارگانه بخش خصوصی برای بهبود رتبه ایران در شاخص دریافت مجوزهای ساخت‌وساز

در شصت و هشتمین نشست کمیته ماده 12، راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص دریافت مجوزهای ساخت‌وساز بر اساس گزارش Doing Business بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش 2018 رتبه ایران در این شاخص برابر با 25 بود که با 61 پله سقوط در گزارش 2019 رتبه ایران 86 شده است.

اتاق ایران

در نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 مطرح شد

ادامه آثار منفی نوسانات ارزی بر اجرای قراردادهای پیمانی

در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 پیشنهاد اصلاح بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل بررسی و مقرر شد در صورت اعمال نشدن مباحث موردنظر بخش خصوصی در اصلاحیه این بخشنامه، موضوع در نشست اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.

اتاق ایران

در نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 مطرح شد

بهره‌وری مصرف آب با ایجاد بازار آب بهبود می‌یابد

ایجاد بازار آب موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی اگر بازار آب شکل بگیرد، بهره‌وری در مصرف آب بهبود پیدا می‌کند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 انجام شد

ضرورت رفع ابهام در اجرای بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم

دامنه شمول بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه که مدتی است ابهاماتی را به دنبال داشته و در هر استان به شیوه‌ای خاص اجرایی می‌شود، در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بررسی و مقرر شد ابعاد موضوع با مشورت خواهی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشخص شود.

اتاق ایران

در نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 مطرح شد

انتقاد بخش خصوصی از زیرساخت‌های نامناسب اجرای الکترونیک مناقصه‌های دولت

وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات در سامانه ستاد را اعلام کند، پیش از فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم، در مدت کمتر 3 روز این زمان‌بندی را اعلام کرد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.

اتاق ایران

پیرو نشست کمیته ماده12

اصلاح قانون معادن در دستور کار قرار گرفت

در نشست اخیر کمیته ماده 12 فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد به دلیل ضعف قانونی، مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی اصلاحات لازم در قانون معادن را اعمال کند.

اتاق ایران

در نشست کمیته ماده 12 مورد تاکید قرار گرفت

ضرورت اصلاح قانون ناظر بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند شهری

در تازه‌ترین نشست کمیته ماده 12 مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و استارت آپ‌های فعال در ارائه خدمات مجازی جابجایی هوشمند به منظور ساماندهی فرایندهای مدیریتی و نظارتی و اصلاح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

اتاق ایران

شصت‌‌وششمین نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

چندرسانه ای

در نشست کارگروه کمیته ماده 12 مطرح شد

معدن‌کاران خواستار اصلاح ترکیب اعضای شورای معادن استانی

در نشست کارگروه کمیته ماده 12 پیشنهاد شد ترکیب اعضای شورای معادن استانی اصلاح شود. در حال حاضر در ترکیب شورا کارشناسان حوزه معدن حضور ندارند. همچنین در این نشست فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن که مورد اعتراض فعالان این حوزه بود، بررسی شد.

اتاق ایران