رادیو مجازی اتاق ایران - 21 تیر 99

کمیته ماده 76 (ماده 12)

در نشست کارگروه کمیته ماده 12 انجام شد

بررسی مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران صنعت برق و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌ها

مشکلات بیمه‌ای مدیرعامل موظف و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی در نحوه دریافت لیست و احتساب حق بیمه و همچنین مشکلات پیمانکاران در نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی حوزه صنعت برق در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 بررسی شدند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 تأکید شد

اعمال نرخ صفر مالیاتی برای نوسازی واحدهای تولیدی منوط به صدور پروانه جدید نیست

نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با موضوع‌های «نرخ صفر مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور توسعه، نوسازی و بازسازی» و «تسری ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی» و پیشنهاد اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

اتاق ایران

در کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 مطرح شد

تسهیل دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران

دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران، هر چند به نظر اعضای انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، اقدام غیرمنطقی است، اما به واسطه اینکه این موضوع در قانون آمده است، کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 تصمیم گرفته است تسهیل روند دریافت این مالیات را تسهیل کند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 انجام شد

بررسی امکان پذیرش مصوبات هیات مدیره شرکت‌ها با امضای وکالتی

امکان پذیرش صورت‌جلسات هیات مدیره به صورت وکالتی در شرکت‌های تجارتی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 بررسی و مقرر شد متن ماده قانونی یا ماده واحده مورد انتظار با اضافه شدن در لایحه ثبت اشخاص حقوقی و درج امکان توکیل وظایف هیات مدیره در اساس‌نامه شرکت، مشکل سرمایه‌گذاران خارجی فعال در ایران را مرتفع کند.

اتاق ایران

با نظر اعضای کمیته ماده 12

مشکلات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط بخش خصوصی و وزارت صنعت بررسی می‌شود

اعضای کمیته ماده 12 نخستین نشست در سال 99 را به بررسی اعتراض‌های بخش خصوصی از برخی مشکلات مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اختصاص دادند. در نهایت قرار شد بخش خصوص از یک طرف و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر برای کمک به اتخاذ تصمیم دقیق به برخی ابهامات موجود پاسخ دهند.

اتاق ایران

در نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

قوه قضائیه به اجرایی شدن مصوبه دولت درباره امکان تبدیل شرکت‌ها کمک کند

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد تصمیماتی که در هفتاد و ششمین نشست این کمیته اتخاذ شد به تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر لزوم همکاری قوه قضائیه در روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران درباره امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به شرکت‌های سهامی خاص اشاره کرد.

اتاق ایران

در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12

مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید بر اساس حداقل دستمزد بررسی شد

مشکلات ناشی از بخشنامه دستمزد در صورت انعقاد قرارداد جدید بین کارفرما و کارگر و نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار در کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح و بررسی شد.

اتاق ایران

با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام شد

قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی مشمول مالیات مقطوع 10 درصد حقوق نمی‌شوند

بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه کمیته ماده قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مالیات مقطوع 10 درصد حقوق به قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی تعلق نمی‌گیرد.

اتاق ایران

با پیگیری‌های کمیته ماده 12 انجام شد

بخشودگی 100 درصدی جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه

پیرو اقدامات و پیگیری دبیرخانه کمیته ماده 12 جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه در بازه زمانی درخواست تهاتر بخش خصوصی با دولت تا زمان اجرای تهاتر توسط سازمان امور مالیاتی 100 درصد بخشیده می‌شود.

اتاق ایران

با تصویب مصوبه کمیته ماده 12 در هیات وزیران

شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج و مشمول معافیت مالیاتی شد

هیات وزیران با مصوبه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت کرد تا شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج شود و مشمول معافیت پرداخت مالیات موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی باشد.

صنایع