رادیو مجازی اتاق ایران - 25 شهریور 99

کمیته ماده 76 (ماده 12)

در نشست کارگروه کمیته ماده 12 پیشنهاد شد

فرآیند صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای پیمانکاران، مکانیزه شود

اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست خود، پیشنهاد صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی به صورت تجمعی برای مؤسسات حسابرسی و اصلاح آیین‌نامه تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را در راستای حل مشکلات مؤسسات حسابرسی و پیمانکاران ارائه داند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شد

سنگ‌اندازی توانیر در برابر صدور پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو پس از بررسی علت عدم صدور پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی و با توجه به تأکید شرکت توانیر مبنی بر وجود ابهامات قانونی به عنوان دلیل عدم صدور پروانه و از طرفی رد این مسئله از سوی وزارت نیرو، قرار شد، شرکت‌های درگیر مشکل خود را طی نامه رسمی از وزارت نیرو استعلام کنند.

اتاق ایران

در نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

توافقات مزدی کارگر و کارفرما در رویه‌های تأمین اجتماعی پذیرفته شود

اعضای کمیته ماده 12 در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند اصلاح روند فعالیت سامانه سازمان تأمین اجتماعی را پیگیری کنند. این سامانه در حال حاضر توافقات موردنظر کارفرما و کارگر در قراردادهای جدید را لحاظ نمی‌کند.

اتاق ایران

در هفتادوهفتمین نشست کمیته ماده 12 اعلام شد

اصلاح سامانه تأمین اجتماعی برای پذیرش دستمزد توافقی کارگر و کارفرما پیگیری می‌شود

اعضای کمیته موضوع ماده 12 در هفتادوهفتمین نشست این کمیته تصمیم گرفتند پیگیری‌های لازم برای اصلاح سامانه سازمان تأمین اجتماعی انجام شود تا از این پس در این سامانه هنگام پذیرش دستمزد موردنظر در لیست بیمه‌ای، توافقات بین کارگر و کارفرما لحاظ شود.

اتاق ایران

در نشست کارگروه کمیته ماده 12 انجام شد

بررسی مشکلات بیمه‌ای پیمانکاران صنعت برق و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌ها

مشکلات بیمه‌ای مدیرعامل موظف و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی در نحوه دریافت لیست و احتساب حق بیمه و همچنین مشکلات پیمانکاران در نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی حوزه صنعت برق در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 بررسی شدند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 تأکید شد

اعمال نرخ صفر مالیاتی برای نوسازی واحدهای تولیدی منوط به صدور پروانه جدید نیست

نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با موضوع‌های «نرخ صفر مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور توسعه، نوسازی و بازسازی» و «تسری ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی» و پیشنهاد اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

اتاق ایران

در کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 مطرح شد

تسهیل دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران

دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران، هر چند به نظر اعضای انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، اقدام غیرمنطقی است، اما به واسطه اینکه این موضوع در قانون آمده است، کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 تصمیم گرفته است تسهیل روند دریافت این مالیات را تسهیل کند.

اتاق ایران

در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 انجام شد

بررسی امکان پذیرش مصوبات هیات مدیره شرکت‌ها با امضای وکالتی

امکان پذیرش صورت‌جلسات هیات مدیره به صورت وکالتی در شرکت‌های تجارتی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 بررسی و مقرر شد متن ماده قانونی یا ماده واحده مورد انتظار با اضافه شدن در لایحه ثبت اشخاص حقوقی و درج امکان توکیل وظایف هیات مدیره در اساس‌نامه شرکت، مشکل سرمایه‌گذاران خارجی فعال در ایران را مرتفع کند.

اتاق ایران

با نظر اعضای کمیته ماده 12

مشکلات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط بخش خصوصی و وزارت صنعت بررسی می‌شود

اعضای کمیته ماده 12 نخستین نشست در سال 99 را به بررسی اعتراض‌های بخش خصوصی از برخی مشکلات مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اختصاص دادند. در نهایت قرار شد بخش خصوص از یک طرف و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر برای کمک به اتخاذ تصمیم دقیق به برخی ابهامات موجود پاسخ دهند.

اتاق ایران

در نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

قوه قضائیه به اجرایی شدن مصوبه دولت درباره امکان تبدیل شرکت‌ها کمک کند

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد تصمیماتی که در هفتاد و ششمین نشست این کمیته اتخاذ شد به تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر لزوم همکاری قوه قضائیه در روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران درباره امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به شرکت‌های سهامی خاص اشاره کرد.

اتاق ایران