رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مهر 99

جهانی از اعداد

جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته چهارم مرداد 1397

جدیدترین پیش‌بینی از قیمت نفت در صورت توقف صادرات ایران، بهبود نرخ بهره‌وری نیروی کار آمریکا، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو و افزایش غیرمنتظره نرخ بهره در آرژانتین، مهم‌ترین اعداد و ارقام اقتصادی این هفته را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد جهان

کتاب جهانی از اعداد منتشر شد

اطلاعاتی که هر فعال اقتصادی باید بداند

جهان از نگاه اعداد می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند دنیایی از معانی را در قالب اعداد و ارقام داشته باشند.

اقتصاد فرهنگ