رادیو مجازی اتاق ایران - 25 شهریور 99

سهامدارن تعاونی

اکونومیست پاسخ می‌دهد

چرا مدیران شرکت‌ها باید خواسته‌های سهامداران را بشنوند؟

نشریه اکونومیست با استناد به پژوهش استاد دانشگاه بوستون کالج آمریکا، اهمیت شنیده شدن نظرات سهامداران و سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها را گوشزد کرده است.

اقتصاد جهان

11 میلیون سهامدار بخش تعاون و 62 هزار فرصت شغلی

معاون وزیر تعاون از تشکیل ۴۲۰۰ تعاونی در سال گذشته خبر داد و میزان اشتغالزایی این تعاونی‌ها در کشور را بیش از ۶۲ هزار فرصت شغلی ذکر کرد.

کار و تامین اجتماعی