رادیو مجازی اتاق ایران - 5 دی 99

تولید داخلی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

کمیسیون تلفیق مالیات تولید را ۵ درصد کاهش داد

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تمرکز این کمیسیون بر حذف معافیت‌های بی‌مورد است، گفت:در کمیسیون تلفیق، مالیات بر تولید را کاهش دادیم و این مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تقلیل یافت.

مالیات

بدهی‌های کلان بانکی دانه‌درشت‌ها در مسیر تولید قرار گیرد

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: بدهی‌های کلان بانکی باید در مسیر تولید قرار گیرد و باید توجه داشت که مکانیزم بازگشت این منابع چگونه باشد.

بانک

رئیس اتاق کاشان در انتقاد از محقق نشدن برنامه های توسعه‌ای

رویکردهای حمایتی از تولید وجود ندارد