رادیو مجازی اتاق ایران - 24 آذر 98

شورای روسای اتاق های سراسر کشور

رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور عنوان کرد

طرح منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور بررسی می‌شود

غلامحسین شافعی با اشاره به مزایای منطقه‌بندی پنج گانه وزارت کشور از استان‌ها، پیشنهاد داد طرح منطقه‌بندی اتاق های سراسر کشور نیز بر اساس مدل تقسیم بندی وزارت کشور، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

اتاق ایران

آیت الله مجتهد شبستری در جمع روسای اتاق‌‌های سراسر کشور عنوان کرد

ضعف اقتصادی، زمینه‌ساز ضعف فرهنگی است

آیت الله مجتهد شبستری در جلسه با روسای اتاق های سراسر کشور در تبریز ضمن اشاره به اهمیت پیشرفت فرهنگی جامعه، نسبت به اهمیت رشد مالی و اقتصادی به عنوان پشتوانه ای برای مسائل فرهنگی تاکید کرد.

اتاق ایران

دیدار روسای اتاق‌های سراسر کشور با امام جمعه تبریز

روسای اتاق‌های سراسر کشور، روز پنجشنبه 18 شهریور 1395 با آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز دیدار کردند.

گزارش تصویری

نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در اتاق تبریز

نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، پنجشنبه 18 شهریور در اتاق تبریز برگزار شد.

گزارش تصویری

رئیس اتاق ایران:

صادرات غیر نفتی از ضعف دیپلماسی اقتصادی رنج می‌برد

رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی از تلاش بخش‌های مختلف برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و رفع چالش‌های اقتصادی سخن گفت.

اتاق ایران