رادیو مجازی اتاق ایران - 1 بهمن 99

اقتصاد زیرزمینی

سازمان امور مالیاتی، گردش مالی اقتصاد زیرزمینی را ۵۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

اقتصاد زیرزمینی با اقتصاد رسمی چه می‌کند؟

آمارهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد گردش مالی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد ایران بیش از 558 هزار میلیارد تومان است و جالب اینکه برخی معتقدند با تداوم این روند فزاینده، سهم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه ششم توسعه به سطح بی‌سابقه 34.5 درصد برسد.

اقتصاد کلان

گفت‌وگو در رادیو مجازی اتاق ایران: اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه

گفت‌وگو با زهرا محمدی، کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران.

صدا

معاونت اقتصادی اتاق ایران بررسی کرد

فعالیت زیرزمینی اقتصاد در سایه نهادهای ناکارآمد

بولتن آذرماه بررسی مسائل روز اقتصادی ایران از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. در این بولتن «اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای مبارزه» موردبررسی قرارگرفته است.

پژوهش‌های اقتصادی

گزارش میدانی پایگاه خبری اتاق ایران از فروشندگان قطارهای زیرزمینی

وقتی‌که اقتصاد ایران زیر سایه تاریک مترو قرار می‌گیرد

اینجا مترو است؛ بازاری بزرگ زیر زمین، زیر خیابان‌های همیشه شلوغ و پر از ترافیک تهران که از هفت صبح تا ده شب فعالیت می‌کند. بررسی‌های پایگاه خبری اتاق ایران نشان می‌دهد در هیچ یک از کشورهای دنیا فروش در قطارهای زیرزمینی به این شکلی که در ایران متداول است، رواج ندارد.

اقتصاد جامعه