رادیو مجازی اتاق ایران - 2 مهر 99
آخرین ویدئوها

[ویدئو]

خوانساری: سقف تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی حداکثر 5 میلیارد دلار است

مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران با رد آمار 27.5 میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده، گفت: مقدار تعهد ارزی انجام نشده ۱۷ میلیارد دلار و ناشی از ۲۱ هزار رکورد است که از این ۲۱ هزار رکورد، ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی و ۱۱ هزار رکورد شامل کارت بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۷ میلیارد دلاری که رفع تعهد نشده فقط ۴ تا ۵ میلیارد دلار مربوط به تعهدات رفع نشده بخش خصوصی است.

26 شهریور 1399
شناسه : 34622
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه